clarificari

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI DE TIP GIVEAWAY GENTLE ELECTRIC KIDS

Perioada Concursului: 26 mai 2022 – 10 iunie 2022

Art. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1 Organizatorul Concursului de tip Giveaway (denumit în continuare “Concurs”) este URBAN MOBILITY CONCEPT S.R.L., cu sediul in Craiova, Municipiul Craiova, Str. Locomotivei, nr. 1, Judetul Dolj, ROMANIA inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J16/512/2011, avand codul unic de inregistrare RO 28247036 si cont bancar (cod IBAN) RON: RO 38 BTRL 0170 1202 3865 63XX, Deschis la Banca Transilvania Sucursala Craiova, reprezentata de Andreea Pașoi Sîrbu, in calitate de Administrator, numita in continuare „Organizator”.

1.2 Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”) este finală și obligatorie pentru toti participanții.

1.3 Prezentul Regulament sau eventualele acte adiționale la acesta vor fi disponibile, în vederea consultării de către participanți pe pagina de facebook https://www.facebook.com/etwowromania/  si pe site-ul www.e-twow.ro, în cadrul postărilor de concurs dar si in format fizic printr-o solicitare datata si semnata trimisa la adresa Str. Aviatorilor nr. 48, Parc Industrial Craiova, Dolj, România.

1.4 Concursul va putea fi întrerupt de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră.

1.5 Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

1.6 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul prin încheierea unui act adițional la Regulament, urmând ca modificările și/sau completările să fie făcute publice pe pagina de facebook https://www.facebook.com/etwowromania/

 

Art. 2. CONDITII DE PARTICIPARE

2.1 Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice cu varsta de 18 ani împliniti până la data începerii Concursului și cu domiciliul stabil/reședința în România și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumiți în continuare „Participanți”).

2.2 La acest concurs nu au dreptul să participe angajații societăților URBAN MOBILITY CONCEPT S.R.L., sau ai societăților participante la realizarea și derularea Concursului incluzând angajaţii precum și rudele de gradul I și afinii acestora.

2.3 Participarea la acest Concurs implică participarea voluntara, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la Concurs.

2.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la acest Concurs si descalificarea automata a persoanelor care încearcă să fraudeze.

Art. 3. LOCUL ȘI DURATA CONCURSULUI

3.1. Concursul va începe în data de 26 mai 2022, ora 11:00, ora României și se va încheia în data de 10 iunie 2022, ora 12:00, ora României.

3.2 Concursul este organizat și se desfășoară pe pagina de Facebook  https://www.facebook.com/etwowromania/, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Art. 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Pentru a se inscrie în cadrul Concursului, participanții trebuie să respecte următorii pași:

 • să urmărească paginile de facebook @etwowromania și @gentleelectric
 • să urmărească paginile de instagram #etwowro și @gentleelectric
 • să eticheteze 2 prieteni într-un comentariu la postarea de concurs de pe Facebook https://www.facebook.com/etwowromania/

Concursul se va desfasura în perioada 26 mai, ora 11:00 – 10 iunie 2022, ora 12:00, prin intermediul unei activari dupa cum urmeaza :

Înregistrarea in concurs se va face pe baza contului de facebook al fiecarui client. Se ia în considerare un singur comentariu cu prieteni etichetati.

Pentru ca o inscriere sa fie considerata valabila si inregistrata de catre un participant acesta trebuie sa respecte, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 • sa nu incalce in niciun fel prezentul Regulament oficial;
 • sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic sau mesaje ilegale, imorale sau antisociale;
 • sa nu contina amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane, firma sau entitate si nu trebuie sa incalce in niciun alt mod legile si reglementarile aplicabile;
 • sa nu contina referiri sau mesaje cu privire la marci inregistrate sau neinregistrare;
 • sa nu foloseasca expresii protejate prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuala;
 • sa nu promoveze marcile de tigarete sau alcool, sau consumul de tutun si alcool;
 • sa nu contina mesaje adresate minorilor si sa nu faca referire la minori;
 • sa nu includa date cu caracter personal apartinand lui sau altor persoane.

Participantul care va posta un comentariu care nu indeplineste conditiile enumerate mai sus, va fi descalificat, si nu va fi luat in considerare in vederea includerii in tragerea la sorti si/sau si a desemnarii participantilor castigatori. Organizatorul are dreptul, dar nu si obligatia, de a sterge/modifica/altera in orice mod comentariul/comentariile participantului/participantilor ce nu indeplineste/indeplinesc conditiile enumerate mai sus.

4.2. Nu vor fi luate in considerare:

 • Comentariile care nu contin minim 2 etichete catre conturi reale;
 • Participantii care nu se regasesc în lista de urmaritori pe conturile de Facebook și Instagram ale Organizatorului;
 • Intentiile de participare la concurs manifestate prin intermediul mesageriei private.
 • Raspunsurile oferite la postarile care distribuie postarea initiala de concurs, pe alte conturi, altul decat www.facebook.com/etwowromania
 • Raspunsurile primite dupa momentul incheierii concursului.

4.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a investiga şi a interpreta înscrierile în Concurs; orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu eliminarea definitivă a participantului în cauză, Organizatorul nefiind obligat să anunţe această decizie.

4.4. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau au facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art 5. Anuntarea castigatorului si acordarea premiului

5.1. Extragerea se va efectua in termen de 3 zile de la data incheierii concursului. Pentru aflarea castigatorului se va folosi sistemul independent random.org. Rezultatele tragerii la sorti vor fi disponibile ulterior pentru consultare, pe pagina de Facebook a organizatorului. Sistemul random.org garanteaza neutralitatea rezultatelor si lipsa interventiei umane in alegerea castigatorilor.

5.2. Se va extrage 1 castigator si 1 rezerva. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat pentru stabilirea detaliilor de acordare a premiilor sau refuza premiul sau beneficiarul final al premiului nu indeplineste criteriile mentionate la SECTIUNEA 4, se va proceda la contactarea rezervei.

5.3. Castigatorul va fi anuntat prin LATE EDIT, la postarea de concurs de pe contul de Facebook al organizatorului, unde, in functie de limitarile tehnice ale platformei, va fi etichetat astfel incat sa fie notificat ca a fost mentionat in postare. Se va incerca contactarea acestuia si prin intermediul mesageriei Facebook pentru a spori sansele de raspuns.

5.4. Pentru validarea castigatorului, acesta va trebui sa trimita un mesaj cu datele personale prin intermediul mesageriei Facebook. Informatiile necesare sunt: nume, prenume, varsta, numar de telefon, oras de resedinta, in vederea contactarii ulterioare de catre reprezentantii Organizatorului si transmiterea detaliilor legate de personalizare.

5.5. Castigatorul are la dispozitie 24 de ore de la data anuntarii sa trimita informatiile personale pentru a putea fi validat si pentru a se putea stabili detaliile intrarii in posesia premiului. In cazul in care castigatorul nu poate fi validat in termen de 24 de ore, se va proceda la contactarea rezervei. Aceasta arela dispozitie un termen de 24 ore pentru validare prin trimiterea datelor personale necesare.

5.6. In circumstante care nu depind de Organizator, acesta nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea acordarii premiilor.

5.7. Castigatorii vor fi apelati de catre un reprezentant al Organizatorului in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la data furnizarii datelor de contact. In cazul in care un participant extras ca fiind potential castigator nu va furniza un numar de telefon valid pe care sa poata fi apelat in maximum 3 (trei) zile lucratoare de la data primirii mesajului privat, acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve in ordinea extragerii lor. Fiecare potential castigator va fi apelat de maximum 3 (trei) ori, in intervale orare diferite.

5.8. În cazul în care câştigătorul nu respectă condiţile de la Art. 6.2 sau refuză cu rea-credinţă şi nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Organizatorul îşi rezervă dreptul de a il invalida.

5.9 Se va apela la rezerve în ordinea extragerii acestora în cazul în care, din motive independente de voinţa Organizatorului, aceştia nu pot lua legătura cu Participantul extras câştigător în termenele stabilite în prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectării a cel puţin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Concursului. Pentru rezerve se va aplica acelaşi principiu de validare pentru a fi desemnati câştigători.

art. 6. PREMIUL

6.1 Premiul acordat în cadrul Concursului consta într-o trotineta Gentle Electric Kids. Acesta se va acorda în maximum 30 (treizeci) de zile de la data de validare a câstigătorului.

Valoarea individuală a premiului este de 749 lei.

Premiul va fi trimis câștigatorului prin intermediul unui curier privat, la adresa de corespondenta oferita telefonic și va fi însotit de un proces verbal de predare-primire premiu în doua exemplare. Procesul verbal de predare-primire va trebui semnat si completat de câstigator, un exemplar va ramâne în posesia acestuia, iar un exemplar va fi returnat Organizatorului.

6.2 Câştigătorul acestui Concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a câştigului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor câştigului.

6.3 În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de validare stipulate în Art. 4, premiile nu vor fi acordate. Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii participanţilor cărora li s-a alocat vreun premiu şi nu îndeplinesc condiţiile de validare stipulate la Art. 4.

6.4 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli după acordarea premiilor către câştigători, cu excepţia celor de natură legală – impozite pe valoarea premiilor.

6.5 Premiile acordate în cadrul acestui Concurs trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în caz contrar premiul nerevendicat/invalidat sau din cauza nerespectării termenilor şi condiţiilor din prezentul Regulament, nu mai este datorat de către Organizator.

Art. 7. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

7.1 Datele personale ale participanților la Concurs sunt prelucrate în conformitate cu informațiile prezentate în Anexa 1 a acestui Regulament.

Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1.

Art. 8. RESPONSABILITATE

8.1 Organizatorul şi partenerii acestuia sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

8.2 Organizatorul şi părţile implicate în acest Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru datele nelivrate datorită defecţiunilor sau supraîncărcării reţelelor operatorilor de Internet sau că urmare a funcţionarii deficitare ori nefuncţionarii aplicaţiilor utilizate de participanţi (soft şi/sau hard-ware).

 • Situaţiile în care anumiţi participanţi sunt în incapacitate de a accesa parţial sau integral aplicatia dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate exercita în mod rezonabil. Aceste circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urmă acţiunilor utilizatorilor, a funcţionării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicaţiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite în accesarea aplicaţiei. Aceste circumstanţe se pot datora, de asemenea, dificultăţilor tehnice care pot afecta funcţionarea conexiunilor Internet şi/ sau a echipamentelor de calcul şi/ sau a aplicaţiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstanţe se mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect potenţial asupra echipamentelor de calcul, aplicaţiilor şi/ sau datelor stocate ale participanţilor sau ale unor terţi, în urmă accesării aplicaţiei.
 • Pierderea de către participant a datelor de logare ale participantului sau alte defecţiuni;
 • Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal/tabletă/telefon de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele Concursului).
 • Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser Internet (Internet Explorer versiunea minimă 9, Mozilla Firefox, versiunea minimă 47, Opera 35, Google Chrome 50.0.2661), Sistem de operare minim Windows 2000. Pentru mobil se recomandă varianta Android minimum 5, iar pentru IOS pentru a funcţiona în condiţii optime, se recomandă folosirea sistemului de operare de la 8.0 pe tehnologii mai avansate ca Iphone 4S.
 • Pentru cazurile în care numărul de telefon mobil nu a fost corect comunicate către Organizator, participantul nu şi-a numarul de telefon şi pentru orice alte situaţii independente de Organizator.

8.3 Participanţii acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinţa câştigătorilor, precum şi a calendarului ulterior al Concursului sau a altor schimbări legate de implementarea acesteia.

8.4 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile impuse prin prezentul Regulament sau în privinţa căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa aplicaţiei. Participanţii se obligă, de asemenea, să pună la dispoziţia Organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon mobil).

8.5 Organizatorul şi părţile implicate în acest Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru participanţi care nu se înscriu în perioada de desfăşurare a Concursului sau care nu completează toate campuriile obligatorii.

8.6 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în Concurs. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

8.7 Eventualele contestaţii privind desemnarea câștigătorilor Concursului pot fi transmise Organizatorului în decurs de 7 zile de la data desemnarii castigatorilor. Orice contestaţii primite după această dată nu vor fi luate în considerare.

Art. 9. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

9.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Art. 10. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

10.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

10.2 Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

10.3 În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 11. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

11.1 Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră. Forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţă sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Art. 12. CONTESTAȚII

12.1 Participanții pot depune contestație în legătură cu desfășurarea Concursului prin email la adresa office@e-twow.ro sau prin poștă la Str. Aviatorilor nr. 48, Parc Industrial Craiova, Dolj, România. Contestațiile se pot depune până la data de 15 iunie 2022, inclusiv. Dupa această dată, nicio contestație nu va mai fi soluționată de către Organizator.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.