TERMENI SI CONDITII  PRIVIND INCHIRIEREA DE TROTINETE

TERMENII SI CONDITIILE de mai jos reprezintă CONTRACTUL dintre Dumneavoastră (LOCATAR) si ART-STEEL TECHNOLOGIES SRL cu sediul în Craiova, Str. Locomotivei, nr. 1, Județul Dolj, numit în continuare E-Twow, în calitate de PROPRIETAR – LOCATOR/LOCATOR.

 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului Contract consta in punerea de către E-twow la dispoziția Dvs de vehicule electrice („Trotineta”/” Trotinetele”), in schimbul plății unei chirii, in cadrul programului de închiriere denumit „E-TWOW EasyRental”.(Aplicația)  Serviciul „E-TWOW EasyRental” („Serviciul”) are următoarele caracteristici:

 • E-twow pune la dispozitia Dvs un numar determinat de trotinete, tipul si caracteristicile acestora fiind mentionate in aplicatia informatica dedicata administrarii programului, aplicatie numita „E-TWOW EasyRental.
 • Pentru a putea beneficia de serviciile de inchiriere prevazute de prezentul contract, Dvs trebuie să solicitați crearea unui cont in aplicatia informatica dedicata administrarii serviciilor de inchiriere, aplicatie pusa la dispozitie de catre E-twow („Aplicatia”). Aplicatia este disponibila pe internet, în portalurile PlayStore pentru sistemul de operare Android și AppStore pentru sistemul de operare iOS, accesibilă pentru terminalele mobile.
 • In acest sens, Dvs veți accesa unul din cele două portaluri, veți urma instrucțiunile de înregistrare completând toate datele necesare crearii unui Cont de Utilizator. Prin aceasta actiune, Dvs vă exprimați acordul ca datele dvs sa fie folosite in scopul utilizării Aplicației si accesării Programului.
 • O data conectat, Dvs veți putea vizualiza in aplicatie Trotinetele care fac parte din Program, perioadele de inchiriere disponibile si preturile aferente inchirierii acestora.
 • Daca doriți sa închiriați o anumita Trotineta, Dvs veți trebui sa solicitați efectuarea unei rezervari („Solicitarea”) in Aplicatie, precizand Trotineta pe care doriți sa o închiriați și perioada de închiriere („Perioada de Închiriere”) Perioda de Inchiriere poate fi de minim 1(o) zi.
 • Daca Trotineta mentionata in Solicitare este disponibila in Perioda de Inchiriere specificata de Dvs, veți primi pe e-mail o confirmare a rezervarii („Confirmare”). Confirmarea va mentiona cel putin urmatoarele: Trotineta inchiriata, Perioada de Inchiriere, chiria estimata.
 • La momentul primirii Confirmarii, se considera incheiat un contract de locatiune („Contractul de Locatiune”) pentru Trotineta si Perioada de Inchiriere mentionate in Confirmare. Fiecare Contract de Locatiune este supus termenilor si condițiilor prezentului contract-cadru (acord).
 • Dvs înțelegeți ca, având in vedere natura Programului, respectiv faptul ca Trotinetele sunt destinate utilizarii in perioade diferite de catre mai multi Utilizatori, T-twow nu garanteaza disponibilitatea oricarei si/sau tuturor Trotinetelor in orice perioada de timp dorita de Dvs, disponibilitatea acestora fiind vizibila in Aplicatie. De asemenea, prezentul contract se aplica doar tipurilor de Trotinete care fac parte din Program, numarul si tipul (caracteristicile) acestora fiind limitat.
 • Sub condiția emiterii de către E-twow a Confirmării, Dvs veți putea ridica Trotineta la data si ora menționate în Confirmare din locația indicată in Aplicație. Intrarea in posesia Trotinetei se va face cu respectarea prevederilor comerciale si legale.
 • Trotineta este proprietatea E-twow și va rămâne în proprietatea acesteia și în timpul în care trotineta este folosită de Dvs.
 • E-twow va putea modifica oferta sa comerciala, respectiv Trotinetele care fac parte din Program, tipurile de tarife si cuantumul acestora, actualizând aceste informatii in Aplicatie. Pentru aceste modificari nu este necesara incheierea unui act aditional la prezentul contract. Modificarile ofertei comerciale se vor aplica doar Contractelor de Locatiune incheiate dupa intrarea in vigoare a acestora (publicarea lor in Aplicatie), Dvs fiind liber in a decide daca doreste sa inchirieze Trotinetele in noile conditii sau nu. In orice situatie, Dvs intelegeți ca orice Solicitare va putea fi efectuata doar in conditiile comerciale care fac parte din oferta E-twow in momentul cererii de rezervare, astfel cum acestea sunt mentionate in Aplicatie. Incheierea prezentului contract-cadru nu vă obliga pe Dvs la incheierea Contractelor de Locatiune sau a unui anumit numar de Contracte de Locatiune, Dvs fiind liber sa decideți daca doriți sa beneficiați de oferta comerciala E-twow valabila la un moment dat in Aplicatie.
 • In cazul in care dupa primirea unei Confirmari, Dvs vă deplasați pentru ridicarea Trotinetei si constatați ca aceasta nu este disponibila din orice motive (inclusiv din motive tehnice), veți instiinta de indata E-twow si nu veți datora chiria aferenta acelei Confirmari. E-twow nu va fi responsabil pentru alte prejudicii directe sau indirecte ca urmare a indisponibilitatii Trotinetei. Deasemenea, Dvs puteți semnaliza lipsa disponibilitatii unei Trotinete in Aplicatie.
 • Trotinetele se pot utiliza doar in interiorul granitelor Romaniei.

Dvs. și E-Twow sunteți singurele părți la prezentul acord. Sunteți unicul utilizator al Serviciilor și, prin urmare, sunteți singurul responsabil pentru respectarea tuturor termenilor și condițiilor prevăzute în prezentul acord. Nu trebuie să permiteți altor persoane să utilizeze Trotineta.

1.1 Afirmați și certificați că aveți vârsta de cel puțin 14 ani.

1.2 Afirmați și certificați că purtați obligatoriu casca de protecție dacă aveți vârsta între 14 și 16 ani, atunci când vă deplasați pe partea carosabilă a unui drum public.

1.3 Afirmați și înțelegeți să utilizați Trotineta pe pista de biciclete dacă drumul este prevăzut cu o asemenea pistă. În lipsa acestei piste, circulația trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 km/h.

1.4 Prin prezenta, afirmați și certificați că sunteți apt fizic și în mod rezonabil competent să folosiți trotineta. Vă asumați toate responsabilitățile și riscurile pentru orice rănire sau traumă medicală atunci când alegeți să folosiți trotineta.

1.5 Sunteți singurul responsabil pentru a determina abilitatea dvs. generală, starea medicală, condițiile meteorologice, inclusiv, fără limitare, ploaie, ceață, zăpadă, grindină, gheață, căldură sau furtuni electrice și / sau alți factori care pot genera orice risc de a utiliza o trotinetă. Înțelegeți că, în funcție de vreme, trafic sau orice altă circumstanță, incertitudine sau alți factori, trebuie să vă ajustați, adaptați și calculați viteza, comportamentul de mers și distanța de frânare.

1.6 Recunoașteți că efectuați o verificare de siguranță de bază a Trotinetei, incluzând o inspecție a roților, frâne, lumini, cadru, nivel de baterie, verificare pentru o avarie vizibilă și orice utilizare neobișnuită sau excesivă de orice fel. Sunteți de acord să nu folosiți Trotineta dacă există probleme vizibile și să notificați imediat E-Twow.

 

 1. DURATA CONTRACTULUI. PERIOADA DE INCHIRIERE
 • Prezentul Contract-cadru este valabil pana la rezilierea lui in scris de catre oricare dintre Parti.
 • Perioada de Inchiriere aferenta fiecarui Contract de Locatiune este exprimata in zile si este prevazuta in fiecare Confirmare emisa si comunicata de catre E-twow Dvs pe baza Solicitarii acestuia. Perioada de Inchiriere incepe sa curga si inceteaza la data si ora mentionate in Confirmare. Dvs intelegeți si sunteți de acord ca, odata ce ați transmis o Solicitare care a fost acceptata prin emiterea Confirmarii, datorați sumele reprezentand chiria pentru toata Perioada de Inchiriere, indiferent daca utilizați sau nu Trotineta sau dacă o utilizați o perioada mai scurta.
 • La finalul fiecarei Perioade de Inchiriere, Dvs veți restitui Trotineta, la data si ora mentionate in Confirmare, in locatia de unde ați ridicat Trotineta.
 • In cazul in care, la finalul Perioadei de inchiriere, Dvs nu inapoiați la termen (in ziua si la ora mentionate in Confirmare) Trotineta, facturarea suplimentara va fi cu tariful pachetului minim posibil, chiar daca Dvs ați depasit perioada de inchiriere doar cu 1 (una) oră, desi ați folosit Trotineta o perioada mai mica peste Perioada de Inchiriere agreata. Dvs intelegeți ca prin nereturnarea Trotinetei la timp, impiedicați utilizarea acesteia de catre alte persoane participante la Program, prejudiciind in acest fel pe E-twow. Pentru evitarea oricarui dubiu, Dvs declarați ca, in acest caz, nu devin aplicabile prevederile art. 1810 din Codul Civil privind tacita relocatiune si nu se va considera ca a inceput sa curga o noua perioada de inchiriere.
 • La expirarea Perioadei de Inchiriere, Contractul de Locațiune aferent fiecarei Trotinete inchiriate pentru Perioada de Inchiriere respectiva inceteaza de drept in conditiile art. 1809 din Codul Civil.

 

 1. VALOAREA CHIRIEI
 • Pentru Perioadele de Inchiriere aferente Acordului, la data emiterii Confirmării cu Trotineta și Perioada de închiriere, E-Twow va percepe din cardul de credit, cardul de debit sau alte metode de plată convenite valoarea chiriei descrise în prezentul acord sau în aplicație, in schimbul folosintei Trotinetei/Trotinetelor.
 • E-twow va emite factura aferenta chiriilor datorate de Dvs pentru perioada mentionata la paragraful (1) de mai sus si va transmite aceasta factura catre Dvs în momentul în care vă prezentați să returnați Trotineta închiriată.
 • Sumele aferente Contractelor de Locatiune vor fi retrase automat din Contul Utilizatorului, conform acordului exprimat prin furnizarea datelor Cardului de Debit/Credit aferent Contului de Utilizator. Dvs declarați ca sunteți de acord cu mecanismul de plată mai sus mentionat, respectiv vă exprimați consimtamantul ca E-twow sa vă retina sumele aferente chiriilor de pe Cardul de Debit/Credit cu scopul de a acoperi sumele datorate de Dvs către E-twow in baza Contractelor de Locatiune. Dvs sunteți de acord ca acelasi mecanism de plata sa fie aplicat si in cazul celorlalte sume datorate de Dvs către E-twow in baza prezentului contract (e.g. daune produse Trotinetei neacoperite prin politele de asigurare etc).
 • Plata se considera efectuata in momentul creditarii contului bancar al E-twow.
 • Chiria aferenta fiecarei Trotinete în parte si fiecarei Perioade de Inchiriere va fi conforma valorii chiriei pentru perioada rezervata, supusa TVA conform prevederilor legale in vigoare. Dvs veți putea vizualiza oricand in Aplicatie informatii privind serviciile utilizate in perioada de facturare (Perioadele de Inchiriere) si sumele aferente.

 

 1. DREPTURI SI OBLIGATII

4.1. E-twow are urmatoarele obligatii:

 • Va pune Trotineta la dispozitia Dvs, in stare tehnica normala de folosinta si la termenul si locatia stabilite in Confirmare. Intrarea in posesia Trotinetei, ca locatar, va fi considerata efectuata la data si ora mentionate in Confirmare, fara nicio alta formalitate.
 • Să asigure folosinta linistita a Trotinetei.
 • Să mentina Trotineta in stare normala de folosinta / folosinta utila.
 • E-twow nu raspunde pentru pagubele suferite de Dvs, pentru orice alte daune materiale sau personale survenite in cursul folosirii Trotinetei.

4.2. E-twow are urmatoarele drepturi:

 • sa incaseze sumele datorate folosintei Trotinetelor;
 • sa verifice in orice moment starea Trotinetei;
 • sa exercite drepturile prevazute in art. 6 al. (1) in cazul in care Dvs intarziați plata la termen a „chiriei Trotinetei”, cu cel mult 2 de zile calendaristice de la scadenta.
 • sa rezilieze prezentul Contract si sa opreasca accesul in Aplicatie al Locatarului in cazul in care locatarul incalca obligatiile privind folosinta/utilizarea Trotinetei;
 • sa factureze/incaseze suplimentar, cu titlu de daune (cheltuieli pentru Aducerea la Starea Initiala a Trotinetei), in cazul in care Trotineta returnata prezinta semne de uzura altele decat cele determinate de uzura normala pentru o Trotineta folosita o perioada egala cu cea de inchiriere (enumerare nelimitativa: prezinta semne de uzura / zgarieturi etc.);
 • sa instraineze Trotineta in perioada de inchiriere catre orice tert, cu respectarea drepturilor Dvs in conditiile prevazute in art. 1811 din Codul Civil.

4.3. Dvs aveți urmatoarele drepturi si obligatii:

 • să intrați in posesia Trotinetei, in calitate de LOCATAR, la data indicata in Confirmare;
 • sa purtați Casca de protectie, dacă aveți între 14 și 16 ani, pe toata perioada utilizarii Trotinetei;
 • sa plateasca catre E-twow (proprietarul-locator) sumele datorate conform Contractelor de Locatiune;
 • sa restituie Trotineta la finalul Perioadei de Inchiriere, in starea in care i-a fost predat, cu exceptia uzurii normale datorate folosintei, potrivit prezentului Contract si Contractului de Locatiune aferent;
 • Daca, urmare a verificarii Trotineta se constata ca Dvs ați modificat bunul ori i-ați schimbat destinatia acestuia sau ați intrebuintat Trotineta astfel incat ați adus prejudicii E-twow, acesta din urma poate cere daune-interese si dupa caz, rezilierea contractului. În cazul in care refuzați restituirea Trotinetei către E-twow, acesta poate formula o solicitare către parchet în acest sens;
 • sa folosiți Trotineta potrivit destinatiei ei si a regulilor de utilizare prevazute pentru Trotineta, aplicabile prezentului raport juridic, asa cum sunt prevazute in documentatia tehnica a producatorului si in instructiunile de utilizare, despre care Dvs declarați ca ați luat la cunostinta;
 • sa suportați toate cheltuielile aferente folosintei Trotinetei pe perioada de valabilitate a Contractului de Locatiune, ca de exemplu nelimitativ: cheltuielile de încărcare cu energie electrică, amenzi, etc.;
 • sa suportați orice costuri pentru acoperirea oricaror prejudicii aduse E-twow sau oricaror terte persoane.
 • sa suportați cheltuielile aferente oricarei reparatii care ar fi necesara pe perioada de valabilitate a unui Contract de Locatiune, indiferent de valoare, daca acestea nu sunt acoperite de garantia producatorului si sunt cauzate de utilizarea necorespunzatoare pe Perioada Inchirierii;
 • Să suportați daunele, facturate suplimentar de catre E-twow intrucat trotineta returnata prezinta semne de utilizare necorespunzătoare.
 • Dvs nu aveți dreptul de a efectua adaugiri/imbunatatiri Trotinetei fara acordul prealabil al E-twow. Totusi, in cazul in care adaugirile au fost efectuate fara acordul prealabil al E-twow acesta are dreptul de a cere Dvs aducerea bunului in starea initiala, plata de despabubiri pentru orice paguba ar fi cauzata de catre Dvs sau poate pastra imbunatatirile fara insa a fi obligat la despagubiri catre Dvs pentru acestea;
 • Să comunicați imediat E-twow despre producerea oricarui accident;
 • Să comunicați E-twow orice tulburare care poate aduce atingere dreptului de proprietate / de folosinta si sa ia masurile urgente impuse de situatie;
 • Să nu cesionați total sau partial drepturile si obligatiile rezultand din prezentul Contract, sa nu incheiați o sublocatiune si sa nu transmiteți in alt fel folosinta Trotinetei catre un tert, fara acordul prealabil al E-twow;
 • Dvs veti suporta orice costuri si/sau cheltuieli in baza unor procese verbale de constatare a contraventiilor sau in baza oricarui act administrativ sau orice document care ar obliga E-twow, in calitate de proprietar al Trotinetelor, la plata unei amenzi, majorari de intarziere, penalitati sau orice alte obligatii de plata nascute pe perioada utilizarii Trotinetelor de catre Dvs. Contravaloarea acestora va fi achitata de catre Dvs conform mecanismului de plata agreat in acest Contract. Neachitarea la termen a sumelor datorate da dreptul E-twow sa rezilieze prezentul contract si orice Contracte de Locatiune in curs de executare printr-o simpla notificare adresata Dvs, fara punere in intarziere si fara indeplinirea niciunei alte formalitati.
 • Să respectați prevederile prezentului contract, ale anexelor la acesta daca exista si ale Confirmarii, inclusiv cele privind intrarea in posesia Trotinetei si returnarea acesteia.
 • Să păstrați in siguranta parola aferentă contului Dvs creat in Aplicatie si sa raportați de indata E-twow orice suspiciuni privind utilizarea neautorizata sau frauduloasa a contului sau in Aplicatie precum si pe cele legate de compromiterea secretului parolei pentru Aplicatie. E-twow nu este raspunzator de nici un prejudiciu adus Dvs ca urmare a utilizarii neautorizate sau frauduloase a contului Dvs inclusiv ca urmare a nerespectarii de catre acesta a obligatiei de pastrare in siguranta si in conditii de maxima confidentialitate a parolei pentru Aplicatie sau a obligatiei de raportare a oricarei suspiciuni privind compromiterea confidentialitatii acestuia.
 • Să pastrați in siguranta incarcatorul pus la dispozitia Dvs de catre E-twow. Dva veți despagubi integral E-twow pentru orice prejudiciu cauzat acestuia prin folosirea necorespunzatoare.

 

 1. PACT COMISORIU si REZILIERE UNILATERALA

(1) E-twow va putea sa considere Contractul si oricare Contract de Locatiune reziliat de plin drept, fara preaviz sau punere in intarziere, aceasta din urma rezultand din simplul fapt al neexecutarii, si fara interventia instantelor judecatoresti ori arbitrale si fara indeplinirea oricaror altor formalitati, in cazul in care Dvs vă incalcați obligatiile prevazute in art. 2 al. (4), art. 3 al. (3), art 4.2 al 3) si 4), art.4.3. literele 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13, 14), 15), 16), 17), 18)  din prezentul Contract.

(2) E-twow va putea rezilia Contractul si oricare Contract de Locatiune in aceleasi conditii cu cele din alineatul precedent in cazul in care Dvs veți transmite folosinta Trotinetei unui tert fara acordul prealabil al E-twow.

(3) Dvs veți putea rezilia unilateral Contractul, printr-o simpla notificare transmisa cu 30 de zile calendaristice inainte de data de la care incetarea isi produce efectele si fara alta formalitate sau interventia instantelor judecatoresti, in cazul in care E-twow incalca obligatiile prevazute in prezentul contract.

(4) Dvs sunteți de drept in intarziere prin simplul fapt al neexecutarii tuturor si oricarei obligatii asumate prin prezentul Contract si prin Contractele de Locatiune, fara a fi necesara indeplinirea oricarei alte formalitati de catre E-twow (ex.: notificare, somatie, punere in intarziere).

(5) Fara a aduce atingere prevederilor paragrafului (4) anterior si celorlalte cazuri prevazute de lege in care Dvs sunteți de drept in intarziere, daca, potrivit prezentului Contract, Contractelor de Locatiune sau legii, Dvs trebuie sa executați o anumita obligatie (inclusiv, dar nelimitativ, plata oricarei sume de bani) intr-un anumit termen, Dvs sunteți de drept in intarziere prin simpla implinire a termenului, fara a fi necesara indeplinirea oricarei alte formalitati de catre E-twow (ex.: notificare, somatie, punere in intarziere).

(6) Orice notificare, scrisoare, adresa, somatie sau alte comunicari similare transmise Dvs de catre E-twow si prin care se pune in vedere sa indeplineasca o anumita obligatie, nu va putea fi considerata ca fiind o derogare de la prevederile paragrafelor (4) si (5) din prezentul articol, referitoare la situatia Dvs de a fi de drept in intarziere prin simpla neexecutare a obligatiei si/sau o renuntare a E-twow la drepturile, beneficiile si efectele unei astfel de situatii.

(7) Astfel, aceste comunicari pot fi facute de catre E-twow in scop informativ sau in exercitarea dreptului sau de a solicita, la libera sa alegere, executarea intocmai a obligatiei de catre Dvs si continuarea derularii Contractului si/sau a Contractelor de Locatiune. De asemenea, ele vor avea si valoare de punere in intarziere doar in cazurile in care legea nu recunoaste ca Dvs nu sunteți de drept in intarziere, in baza paragrafelor (4) si (5) de mai sus, cu privire la neexecutarea de catre Dvs a unei anumite obligatii specifice prevazute de prezentul Contract, de Contractele de Locatiune sau de lege.

 

 1. INCETAREA CONTRACTULUI. INCETAREA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE SI A PERIOADEI DE INCHIRIERE

6.1. Prezentul Contract cadru inceteaza in urmatoarele situatii:

 • acordul partilor consemnat intr-un Act Aditional;
 • expirarea duratei pentru care a fost incheiat;
 • in cazurile enumerate la art. 4.2 al 3) si 4), si in cazurile mentionate la art. 5;
 • prin denunțare unilaterala de catre oricare dintre Parti, printr-o simpla notificare transmisa celeilalte Parti cu 48 de ore inainte de data la care incetarea isi produce efectele;
 • in alte cazuri prevăzute in prezentul Contract.

6.2. Oricare Contract de Locațiune si Perioada de Inchiriere inceteaza in urmatoarele situatii:

 • expirarea Perioadei de Închiriere prevăzuta in Confirmare;
 • pieirea Trotinetei(inclusiv dauna-totala, furt, dispariție din alte cauze constatate corespunzător);
 • in cazurile prevăzute la art. 4.2 al 3) si 4), si in cazurile mentionate la art. 5;
 • in alte cazuri prevăzute in prezentul Contract.

6.3 Trotinetă pierdută sau furată.

O trotinetă utilizată de Dvs. poate fi considerată pierdută sau furată dacă (1.) Trotineta nu este returnată în conformitate cu prezentul Acord în 48 de ore consecutive, (2.) Trotineta este parcată încălcând prezentul Acord, adică într-o zonă cu restricții de deplasare, sau într-un spațiu nepublic după finalizarea utilizării, sau (3.) alte fapte și circumstanțe care cu bună credință și cu motiv sugerează că o Trotinetă a fost pierdută sau furată.

6.4 Nerestituirea Trotinetei poate îmbrăca forma infracțiunii de furt, iar potrivit acesteia, E-Twow poate formula oricând o solicitare către Parchet în acest sens.

6.5 Valoarea de înlocuire a Trotinetei este prețul afișat pe site-ul www.e-twow.ro pentru fiecare produs în parte. În toate sau oricare dintre situațiile în care Trotineta nu este restituită, E-twow vă poate solicita Dvs, cu titlu de despăgubire, valoarea de înlocuire.

6.6 In toate cazurile de încetare a prezentului Contract si/sau a Contractelor de Locațiune la termen sau înainte de termen, Dvs aveți obligația să achitați toate sumele datorate către E-twow până la data încetării închirierii precum și a celor datorate ca urmare a încetării. Încetarea prezentului Contract prin ajungere la termen nu atrage încetarea Contractelor de Locațiune în curs la data respectivei încetări. În privința acestora din urmă, clauzele Contractului vor supraviețui până la încetarea Contractelor de Locațiune și/sau a Perioadei de Închiriere aferente acestora.

 

 1. RESTITUIREA TROTINETEI
 • La încetarea/sfârșitul Perioadei de închiriere a fiecărei Trotinete, cu excepția situației in care Trotineta închiriată a suferit o daună totală, Dvs veți returna Trotineta închiriată în condiții de funcționare normală, la starea inițială, aptă pentru circulație/folosire, cu excepția uzurii normale pentru o Trotinetă folosită o perioada egală cu cea de închiriere. În caz contrar, Dvs veți suporta orice daune / cheltuieli pentru aducerea la starea inițială a trotinetei.
 • Încetarea/sfârșitul Perioadei de Închiriere se consideră doar atunci când sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:
 1. Trotineta a fost predată la locația de unde a fost ridicată
 2. Încărcătorul este predat reprezentantului E-twow
 • În cazul prezenței unor daune sau defecțiuni, E-twow va solicita emiterea unui deviz de reparații, conform instrucțiunilor și recomandărilor de reparație ale producătorului trotinetei închiriate, respectiv Dvs aveți obligația de a achita către E-twow contravaloarea cheltuielilor de repunere în funcțiune determinate conform verificării tehnice și a devizului de reparații.
 • La încetarea perioadei de închiriere a fiecărei Trotinete, în cazul depășirii timpului de închiriere prevăzut in Confirmare, Dvs vă obligați să plătiți contravaloarea pentru fiecare oră de depășire.

 

 1. RASPUNDERE CONTRACTUALA

(1) Dvs sunteți răspunzător fata de E-twow chiar și în cazul în care Trotineta piere sau este deteriorată din cauze de forță majora, cauze fortuite sau vandalism, în timpul în care Trotineta este in posesia Dvs. În acest sens, Dvs veți plăti către E-twow valoarea Trotinetei sau a deteriorării acesteia.

(2) E-twow este exonerat de orice răspundere în ceea ce privește calitatea, asistența tehnică, garanțiile împotriva viciilor și cele de calitate privind Trotineta.

(3) Fără a prejudicia prevederile paragrafului (2) de mai sus, pentru evitarea oricărei neclarități, E-twow nu este responsabil pentru viciile aparente la data Contractului de Locațiune, neputând fi ținut responsabil pentru prejudiciile pe care aceste vicii le aduc vieții, sănătății sau integrității corporale ale Dvs sau terțelor părți, în acest din urmă caz, Dvs sunteți pe deplin și singurul responsabil.

 

 1. DISPOZITII FINALE

9.1 Modificarea si/sau completarea prezentului Contract cadru se va putea face doar prin acordul părților consemnat într-un Act Adițional.

9.2 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, se va soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care părțile nu se înțeleg litigiul se va soluționa de instanța competentă de la sediul E-twow.

9.3 Forța majoră

(1) Forța majoră ivită după încheierea contractului care împiedică sau întârzie total/parțial executarea contractului, apără de răspundere partea care nu și-a putut îndeplini obligațiile din această cauză pentru perioada în care această îndeplinire este împiedicată sau întârziată, conform art. 1351  Cod civil.

(2) Prevederile anterioare nu se aplică în cazul în care partea, care invocă forța majoră, era în întârziere.

(3) Prin forța majoră se înțelege un eveniment neprevăzut și de neînlăturat, independent de voința părților care întârzie sau împiedică total/parțial îndeplinirea obligațiilor contractuale, cum ar fi o calamitate naturală, incendiu, mobilizare, rechiziție, insurecție, starea de război.  Greva nu va fi considerata caz de forță majoră. Partea care invoca forța majoră este obligată să justifice celeilalte părți, în termen de 5 zile calendaristice de la apariția cazului de forță majoră, existenta acestuia, prin notificare scrisa însoțită de acte doveditoare, confirmate de Camera de Comerț și Industrie a României.

(4) Daca notificarea nu s-a transmis în condițiile stabilite, partea aflata in culpă este responsabilă de prejudiciile provocate celeilalte părți, întrucât nu a făcut dovada existenței cazului de forță majoră.

9.4 Prin semnarea prezentului Contract, recunoașteți și acceptați că E-Twow utilizează datele dvs. personale în conformitate cu Politica de confidențialitate E-Twow, puse la dispoziție la www.e-twow.ro

 

 1. INTERPRETAREA ȘI EXECUȚIA VOLUNTARĂ A ACESTUI ACORD

Recunoașteți că rubricile din prezentul acord nu afectează interpretarea prezentului acord. „Sau” nu este exclusiv în sensul său. „Includerea” înseamnă „inclusiv, dar fără a se limita la aceasta”.

Dumneavoastră recunoașteți că ați citit voluntar acest Acord, înțelegeți termenii și consecințele acestui acord și sunteți pe deplin conștienți de efectul juridic și obligatoriu al prezentului acord.

Prin bifarea căsuței de ”Termeni și Condiții” sau prin accesarea Aplicației sau utilizarea serviciilor oferite în cadrul Programului luați la cunoștință și acceptați în totalitate prevederile de mai sus